امتیاز بندی اقامت کانادا از طریق خود اشتغالی

امتیاز بندی اقامت کانادا از طریق خود اشتغالی بر اساس پنج معیار می باشد که هر کدام امتیاز بندی متفاوتی خواهند داشت. 

حداکثر امتیاز بندی اقامت کانادا از طریق خود اشتغالی

حداکثر امتیازی که برای اقامت کانادا از طریق خود اشتغالی در نظر گرفته شده است ۱۰۰ امتیاز است. حداقل امتیاز برای قبول شدن ۳۵ امتیاز است. دولت کانادا نامزدها را بر اساس موارد زیر انتخاب می کند:

 • مدارکی که به دولت تحویل می دهید.
 • امتیاز شما معرف شما به عنوان یک فرد کارآفرین است
 • به عنوان بخشی از روند مهاجرت شما باید مصاحبه ای انجام دهید. (در مصاحبه ای که انجام می دهید، ممکن است سوالاتی در مورد موارد زیر از شما پرسیده شود):
 • اطلاعاتی که نامشخص یا متناقض است
 • کاستی ها یا شکاف ها در اسنادی که شما ارائه می دهید.

اگر تفاوت بین بیانیه شما در مورد مدارک تحصیلی شما و ارزیابی افسران ویزا وجود داشته باشد، امتیاز بر اساس تصمیم افسر تعیین می شود.

معیارهای انتخابامتیاز
تحصیلات۲۵
تجربه۳۵
سن۱۰
سطح مهارت زبان انگلیسی یا فرانسوی۲۴
سازگاری۶
جمع کل۱۰۰

امتیاز تحصیلات

حداکثر امتیازی که می توانید از طریق تحصیلات بدست آورید، ۲۵ امتیاز است. در جدول زیر به امتیازات تحصیلات می پردازیم:

تحصیلاتامتیاز
مدرک کارشناسی ارشد، دکترا حداقل ۱۷ سال تحصیلی تمام وقت۲۵
دو یا چند مدرک در سطح کارشناسی و حداقل ۱۵ سال تحصیلی تمام وقت۲۲
دیپلم سه ساله، گواهی تجارت یا کارآموزی و حداقل ۱۵ سال تحصیلی تمام وقت۲۲
مدرک تحصیلی دو ساله یا بالاتر در سطح لیسانس و حداقل ۱۴ سال تحصیلی تمام وقت۲۰
دیپلم دو ساله، گواهی تجارت یا کارآموزی و حداقل ۱۴ سال تحصیلی تمام وقت۲۰
یک سال تحصیل در مقطع لیسانس و حداق ۱۳ سال تحصیلی تمام وقت۱۵
دیپلم یک ساله، گواهی تجارت یا کارآموزی و حداقل ۱۳ سال تحصیلی تمام وقت۱۵
دیپلم یک ساله، گواهی تجارت یا کارآموزی و حداقل ۱۲ سال تحصیلی تمام وقت۱۲
اتمام دوره دبیرستان۵

امتیاز تجربه

تجربه مربوطه باید ۵ سال قبل از این که شما اقامت کانادا از طریق خود اشتغالی را درخواست می کنید، باشد. حداکثر امتیازی که می توانید از طریق تجربه بدست آورید، ۳۵ امتیاز است. در جدول زیر به امتیازات تجربه می پردازیم:

تجربهامتیاز
دو سال تجربه مربوط۲۰
سه سال تجربه مربوط۲۵
چهار سال تجربه مربوط۳۰
پنج سال تجربه مربوط۳۵

امتیاز سن

حداکثر امتیازی که می توانید از سن دریافت کنید، ۱۰ امتیاز است. در جدول زیر به امتیازات سن خواهیم پرداخت:

سنامتیاز
۱۶ سال و پایینتر۰
۱۷ سال۲
۱۸۴
۱۹۶
۲۰۸
۲۱-۴۹۱۰
۵۰۸
۵۱۶
۵۲۴
۵۳۲
۵۴ به بالا۰

امتیاز سطح مهارت زبان

مهارت شما در زبان انگلیسی یا فرانسوی یکی از پنج عامل انتخاب است. شما حداکثر از مهارت های زبان می توانید ۲۴ امتیاز دریافت کنید. با توجه به توانایی های شما این امتیازات به شما داده خواهد شد.

 • گوش کردن
 • صحبت کردن
 • خواندن
 • نوشتن

زبان انگلیسی

 آیلتس

سیستم زبان انگلیسی آیلتس دارای دو گزینه برای تست خواندن و نوشتن است:

 • General Training
 • Academic

شما باید گزینه General Training را انتخاب کنید.

امتحان CELPIP

CELPIP نیز دو نوع تست دارد:

 • CELPIP-General
 • CELPIP-Academic

شما باید گزینه CELPIP-General را انتخاب کنید.

زبان فرانسوی

TEF

شما باید یکی از امتحانات زیر را برای سطح مهارت زبان فرانسوی بگذرانید:

 • Comprehension ecrite
 • Comprehension orale
 • Expression ecrite
 • Expression orale

TCF

شما باید نتایج این تست را به عنوان مدرک مهارت های زبان فرانسه خود ارائه کنید:

 • Comprehension de lecrit
 • Comprehension de loral
 • Expression ecrite
 • Expression orale

شما می توانید نتایج آزمایش زبان را تا دو سال پس از تاریخ آزمون تست خود استفاده کنید، اما نتایج آزمون باید هنگام ارسال درخواست شما معتبر باشد.

امتیاز سازگاری

حداکثر ۶ امتیاز می توانید از طریق سازگاری بدست آورید و در جدول زیر به آن خواهیم پرداخت:

سازگاریامتیاز
کار قبلی در کانادا۵
تحصیل قبلی در کانادا۵
بستگان در کانادا۵
میزان تحصیلات همسر متقاضی۳-۵

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.