حق کمیسیون مشاورین املاک چگونه محاسبه می‏‌شود؟

حق کمیسیون مشاورین املاک مثل دستمزد سایر مشاغل در تمام معاملات ملکی پرداخت می‌شود. با توجه به بازار املاک، حق کمیسیون مشاورین املاک بر اساس مصوبه صنف برای هر معامله بر اساس فاکتورهای خاصی محاسبه می‌شود. مشاورین املاک موظفند، بر اساس تعرفه‌ای که هر سال از سوی اتحادیه مشاورین املاک شهرشان ابلاغ می‏شود، از طرفین معامله کارمزد بگیرند.

مشکل از آنجا نشات می‌گیرد که برخی از مشاورین املاک حق کمیسیون خود را بر اساس تعرفه رسمی اعلام شده اخذ نمی‌کنند و در مورد نحوه محاسبه آن توضیح به مراجعه کنندگان نمی‌دهند.

در این مطلب فرمول محاسبه حق کمیسیون املاک در خرید، فروش، رهن و اجاره ملک را برای شما شرح می‌دهیم تا کاملا با نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک آشنا شوید.

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک

تعرفه کمیسیون مشاورین املاک هر سال از سوی اتحادیه مشاورین املاک تعیین می‌گردد. در سال ۹۶ حق کمیسیون فروش وخرید ملک در شهر تهران به شرح زیر محاسبه می‌گردد که این تعرفه برای تمامی املاک تجاری، اداری و مسکونی یکسان است.

اگر ارزش ملک تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان باشد: بنگاه معادل ۰.۵ درصد ارزش ملک خرید و فروش شده را به عنوان حق کمیسیون دریافت می‌کند. (نیم درصد از فروشنده و نیم درصد از خریدار)

اگر ارزش ملک بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد: بنگاه برای ۵۰۰ میلیون از طرفین معامله ۰.۵ درصد اخذ می‌کند و برای مازاد آن نیز ۰.۲۵ درصد به عنوان حق کمیسیون از فروشنده و خریدار می‌گیرد.

به حق کمیسیون محاسبه شده، مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق می‌گیرد که وظیفه پرداخت آن نیز بر دوش خریدار و فروشنده است. (مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۶ برابر با ۹ درصد است)

مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون خرید و فروش ملک

فرض کنید ملکی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان فروخته می‏شود. چون این مبلغ کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است حق کمیسیون مشاور املاک شامل ۰.۵ درصد ارزش ملک و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

ارزش ملک فروخته شده ضربدر ۰٫۵ درصد                                                 تومان   ۱,۵۰۰,۰۰۰ =۰٫۰۰۵ * ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات                                                       تومان           ۱۳۵,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * ۱,۵۰۰,۰۰۰

جمع حق کمیسیون و مالیات                                                                تومان  ۱,۶۳۵,۰۰۰ = ۱۳۵,۰۰۰  +  ۱,۵۰۰,۰۰۰

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک                                                                  تومان  ۱,۶۳۵,۰۰۰

فرض کنید ملکی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان فروخته می‏شود. چون ارزش ملک بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان است، مشاور املاک باید برای ۵۰۰ میلیون ۰.۵ درصد و برای ۱۰۰ میلیون مازاد ۰.۲۵ درصد از فروشنده و خریدار اخذ کند که به این مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‎شود.

۵۰۰ میلیون ضربدر ۰٫۵ درصد                                                          تومان           2,500,000 = 0.005  * 500,000,000

۱۰۰ میلیون باقی مانده ضربدر ۰٫۲۵ درصد                                               تومان       250,000  = 0.0025 * 100,000,000

جمع دو عدد به دست آمده                                                               تومان     2,750,000  = 250,000  +  2,500,000

حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات                                                              تومان  247,500 = 0.09 *  2,750,000

جمع حق کمیسیون با مالیات                                                            تومان   2,997,500  =  247,500  +  2,750,000

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک                                                                تومان     2,997,500

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای اجاره ملک

مشاورین املاک مجاز هستند برای قراردادهای اجاره ملک، ۲۵ درصد از مبلغ اجاره بها ماهیانه را به عنوان حق کمیسیون اخذ کنند. یعنی اگر در قرارداد هیچ مبلغی به عنوان رهن یا پول پیش نوشته نشود و موجر تنها در ازای دریافت اجاره بها ماهیانه ملک خود را در اختیار مستاجر بگذارد.

  • مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون اجاره ملک

مثلا اگر مبلغ اجاره بها ماهیانه ملکی ۲ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک برای این قرارداده به شکل زیر محاسبه می‏شود:

مبلغ اجاره ضربدر ۲۵ درصد                                                                               تومان  500,000 = 0.25 * 2,000,000

حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات                                                                     تومان  45,000 = 0.09 * 500,000

جمع حق کمیسیون با مالیات                                                                         تومان  545,000 = 45,000 + 500,000

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک                                                                      تومان  545,000

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک

در قراردادهای رهن کامل ابتدا باید مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرد؛ به این صورت که هر یک میلیون تومان رهن در ۳۰ ضرب می‌شود. سپس ۲۵ درصد عدد به دست آمده و ۹ درصد مالیات آن به عنوان حق کمیسیون به مشاور املاک پرداخت می‌‏شود.

  • مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون رهن ملک

به طور مثال اگر مبلغ رهن کامل ملکی ۷۰ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک به شکل زیر محاسبه می‏شود:

تبدیل رهن به اجاره                                                                                               تومان  2,100,000 = 30,000 * 70

مبلغ اجاره ضربدر ۲۵ درصد                                                                              تومان   525,000 = 0.25 * 2,100,000

حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات                                                                  تومان   47,250 = 0.09 * 525,000

جمع حق کمیسیون با مالیات                                                                      تومان  572,250 = 47,250 + 525,000

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه                                                                              تومان  572,250

حق کمیسیون مشاورین املاک

محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن و اجاره ملک

در صورتی که در اجاره نامه علاوه بر رهن مبلغی به عنوان اجاره نیز تعیین شده باشد، ابتدا باید میزان رهن را به اجاره تبدیل کرد. سپس عدد آن را با اجاره بها ماهیانه تعیین شده در قرارداد جمع بست. ۲۵ درصد عدد به دست آمده حق کمیسیون بنگاه است که باید به آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه کرد.

  • مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون رهن و اجاره ملک

مثلا اگر در قرارداد مبلغ ۲۰ میلیون تومان رهن و ۱ میلیون تومان اجاره بها نوشته شده باشد؛ حق کمیسیون مشاور املاک به شکل زیر محاسبه می‌شود:

تبدیل رهن به اجاره                                                                                                      تومان  600,000 = 30,000 * 20

جمع رهن تبدیل شده با اجاره بها                                                                      تومان  1,600,000 = 600,000 + 1,000,000

عدد به دست آمده ضربدر ۲۵ درصد                                                                      تومان   400,000 = 0.25  * 1,600,000

حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات                                                                        تومان   36,000 = 0.09 * 400,000

جمع حق کمیسیون با مالیات                                                                            تومان   436,000 = 36,000 + 400,000

سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک                                                                        تومان    436,000

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.